ILIJAŠVIJESTI

Završen 29. ciklus Edukacije za vođenje poslovnih knjiga u Sarajevu

FINconsult je jučer u Sarajevu, u prostorijama hotela Grand upriličio svečanost povodom dodjele certifikata učesnicima 29. ciklusa Edukacije za vođenje poslovnih knjiga.

„Cilj edukacije je bio osposobiti učesnike za samostalno vođenje poslovnih knjiga privrednih društava i samostalnih poduzetnika. Uz podršku stručnog i pofesionalnog predavačkog osoblja, učesnici su stekli praktično znanje i vještine rada u: finansijskom, materijalnom i robnom knjigovodstvu, blagajničkom poslovanju, PDV evidencije, obračunu plaća, sastavljanju finansijskih izvještaja i izradi poreznih prijava. Najveća vrijednost ove edukacije je sticanje praktičnih znanja i vještine iz oblasti knjigovodstva, računovodstva, finansija, poreza, što daje velike šanse za uspjeh na tržištu rada i zaposlenja, kao i za vlastitu poslovnu orijentaciju i otvaranje vlastitih računovodstvenih servisa“, istakao je Doc. dr. Ismet Kalić, direktor FINconsult-a.

Edukacija za vođenje poslovnih knjiga se sastoji iz 6 modula, sa ukupno 50 časova, u trajanju od 11 sedmica.

Do sada je edukaciju uspješno završilo više od 1.650 osoba.

I ove godine kao i prethodne FINconsult je osigurao besplatne edukacije i za osobe koje se nalaze na Birou za zapošljavanje, u cilju njihovog bržeg pronalaženja posla. Prema podacima osobe koje su završile edukaciju na prethodnom ciklusu su već pronašle posao. Pružanjem ovih edukacija za osobe sa Biroa za zapošljavanje bez naknade, FINconsult je još jednom potvrdio da se radi o društveno odgovornoj kompaniji i koja je od posebne koristi za društvenu zajednicu.

FINconsult vodi brigu o učesnicima edukacije i nakon završetka edukacije, tako da će se saradnja nastaviti. Posebna podrška će biti kandidatima koji se odluče na otvaranje vlastitih računovodstvenih servisa i savjetodavnih agencija.

Nakon svečane dodjele certifikata svi učesnici ove edukacije, prisustvovali su svečanom ručku.

Dodjela certifikata za provedenu edukaciju za vođenje poslovnih knjiga u Tuzli bit će uprilićena danas u prostorijama Visoke škole za finansiranje i računovodstvo FINra.

Naredni, 30 ciklus Edukacije za vođenje poslovnih knjiga održat će se u periodu novembr 2018. – januar 2019. godine u Sarajevu i Tuzli.

Naredna edukacije koju organizuje FINconsult je 24. ciklus edukacije za sticanje zvanja certificirani računovođa (CR) i 6. ciklus edukacije za sticanje zvanja ovlašteni revizor (OR), koje će se održati u periodu septembar – oktobar 2018. godine u Sarajevu i Tuzli.

Prijave su u toku. Više informacija i online prijave na : www.finconsult.ba

Povezane objave

Back to top button