REPORTAŽE

Admir Kahriman, vlasnik farme IMEA Misoča: Od proizvodnje mlijeka se može lijepo živjeti

Vlasnik farme za proizvodnju mlijeka i uzgoj i držanje muznih krava IMEA iz Misoče Admir Kahriman  posao vozača i putovanja po Evropi zamijenio je teškim, ali ispunjavajućim i isplativim farmerskim poslom.

Sve je počelo prije 14 godina,  2006. godine kada se bavio proizvodnjom mesa i tovom junadi, a 2019. godine preusmjerio se na proizvodnju mlijeka zahvaljujući resursima koje je već posjedovao i dodatnoj modernizaciji, te izgradnji objekta.  Farma ima 19 skupih visokomliječnih grla koje dnevno proizvedu 340 litara mlijeka, što je stajski prosjek od 15 litara po grlu i jedino tako se isplati ulaganje, jer sve ispod 25 litara nije rentabilno.

-Svi  gledaju poljoprivredu kao težak posao, ali u današnjem dobu mehanizacije i modernizacije fizički i nije toliko teško. U proizvodnji mlijeka morate životinje paziti, njegovati  i nadgledati 24 sata dnevno 365 dana u godini. Ustajanje je u pet sati ujutro, muža i prvi obrok to se sve završi do osam sati. U toku dana ako je sezona proizvodnje hrane slijedi  košenje, sjetva, silaža, pripremanje obroka za 24 sata,a zimi se to svodi na nadgledanje. Posla ima, ali sve se to može stići, kaže Kahriman.

U poslu mu, kaže Kahriman,  pomaže supruga jer su djeca još mala, ali i njih već  uči cijelom proizvodnom procesu.

Djevojčice pomažu, noćna muža i ishrana one su uvijek prisutne na farmi sa nama. Dobre su učenice u školi i izabrat će svoje zanimanje, ali adet je u Misoči da se svi domaćinski poslovi moraju naučiti  i usaditi u djecu bez obzira na izbor profesije.

Proizvodnja mlijeka je posao koji zahtijeva ogromna sredstva i investicije za formiranje farme, jer su gubici česti i veliki. Zato je na samom početku neophodna podrška i porodice, ali i države i lokalne zajednice.

Kad dođete na nivo da proizvodnja može poduprijeti  sve te troškove remonta, gubitka, može se izdvojiti jedna solidna plata i od ovog posla se može živjeti. Iako je mala otkupna cijena mlijeka, jednim dijelom ministarstvo FBiH, KS i Općina Ilijaš  dopunjava cijenu i  pokrivaju razliku cijene. To je zadovoljavajuće, ali moglo bi biti bolje. Cijena je do  0,60 KF  u zavisnosti od masne jedinice.

Kahriman ima odličnu saradnju sa Veterinarsrkim fakultetom, te je omogućio praksu za veterinare Veterinarske stanice, na obostranu korist krave su pod stručnim nadzorom i vlasnik farme uvijek može naučiti nova neophodna znanja te  unaprijediti i poboljšati poslovanje.

U prijeratnom periodu 90 posto stanovništva držalo je krave, misočki mliječni proizvodi bili su najzastupljeniji  na tržnicama Markale i Ciglane. Danas se to svelo na desetak  domaćinstava, a samo dvije farme, a ljudi većinom rade u fabrikama. Kahriman kaže da on više voli biti svoj gazda, provoditi vrijeme sa porodicom i jesti domaću hranu nego raditi za druge. Za farmu krava potrebno je puno ulaganja , upornosti i znanja, ali svaki trud se kad tad isplati, poručuje naš sagovornik na kraju.

Povezane objave

Back to top button