BIH

Iznimna ljepota planine Zvijezda treba biti proglašena zaštićenim područjem

Fondacija za obnovu i razvoj regije Vareš aktivirala je davno pokrenutu ideju zaštite prirode planine Zvijezde.

Proglašenjem zaštićenog područja planine Zvijezda općina će imati prvo zaštićeno područje prirode koje će potaći obnovu i razvoj, podići na višu razinu standard stanovnika Vareša, koji je devastiran u prošlom ratu i osiromašen lošom privatizacijom te gašenjem rada industrijskih i rudarskih poduzeća, dva rudnika i željezare.

Predsjednik Fondacije za obnovu i razvoj regije Vareš Mladen Rudež kazao je da je Općina Vareš još od 2017. godine pripremila svu zakonom propisanu dokumentaciju i pokrenula  inicijativu da se proglasi dio područja planine Zvijezda, zaštićenim područjem prirode, na nadležno postupanje kantonalnom Ministarstvu za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline.

– Provođenje postupka zaštite ima za cilj institucionalnu valorizaciju zaštite visoko vrijednih područja prirode, biološke raznolikosti i prirodnih staništa mnogih biljnih i životinjskih vrsta, kojima je bogato područje planine Zvijezde – kazao je Rudež.

Također, dodao je da je jedan od ciljeva da se u užem i širem području zaštitite, sačuvaju i sve postojeće komplementarne vrijednost kulturno-povijesnih lokaliteta: mnogobrojnih stećaka, starih majdana za taljenje i kovanje željeza na vodeni pogon, toponima i legendi iz slavenske mitologije, folklora i običaja, predmeta i nošnji tog područja te ostalo.

Tvrdi da će cjelokupna lokalna zajednica biti uključena u benefite zaštićenog područja prirode te će taj lokalitet postati jedan od bitnih zamajaca budućeg održivog razvoja ruralnog područja općine Vareš, koja je trenutno u velikim materijalnim i kadrovskim teškoćama.

– Pomoći će zaustavljanje iseljavanje mladih, povratak iseljenih stanovnika potaći će novi razvoj općine na novim načelima zaštite okoliša i prirode, razvoj seoskog turizma i ruralnog područja sa svim preduvjetima prekrasne prirode, organske hrane i bogate gastro ponude domaće hrane, šumskih plodova – jagode, borovnice, ljekovito bilje, gljive i slično te domaćih specijaliteta – istakao je.

Zaštitom prirode ovog područja se, dodao je, štiti veliko šumsko bogatstvo  od bespravne sječe i povećava njihova uloga kao apsorbera ugljika i plinova CO2.

– Zaštitom šuma štiti se i bogatstvo voda tog područja koja se koristi osim u Varešu i u više susjednih općina. Osim toga, doprinosi se o održivom razvoju ruralnog područja i općine u cjelini, ali doprinosi i ublažavanju klimatskih promjena, ne samo lokalno nego i globalno – naglasio je.

Rudež je kazao da usvajanjem zakona o zaštićenom području prirode planine Zvijezda, općina Vareš kao lokalna zajednica potiče i konkretno doprinosi realizaciji jednog od najvažnijih zaključaka Studije, a to je uspostavljanje javnog poduzeća ili uprave za zaštićena područja Zeničko-dobojskog kantona koje će institucionalno provoditi zaštitu i organizirano upravljati zaštićenim područjem prirode u kantonu.

– Također, na ovaj način će se  zapošljavati lokalno stanovništvo iz ruralnih ali i urbanih područja općina pa tako i općine Vareš. To će  doprinijeti otvaranju zelenih radnih mjesta i poslova koja će direktno svrstati lokalnu zajednicu u krug općina u BiH koje rade na održivom razvoju općine i ispunjavaju preuzetih obaveze BiH iz Sofijske deklaracije i Zelene agende za Balkan te tako daju veliki doprinos razvoju zelene ekonomije i  ublažavanju klimatskih promjena u BiH i regiji – pojasnio je.

Rudež  je istakao da područje planine Zvijezde oduvijek bilo područje iznimne ljepote prirode, pejzaža i  prirodnih bogatstava: šume, vode, flore i faune, zraka visoke kvalitete sa zdravstvenog stajališta, ali i područje koje su ljudi od davnina nastanjivali i koristili za svoju dobrobit.

– Na području prostorne cjeline Zvijezda podjednako su zastupljeni elementi i prirodnog i kulturno-povijesnog nasljeđa, dajući mu visoku ambijentalnu i pejzažnu vrijednost – poručio je.

Rudež je kazao da se na području planine Zvijezda nalazi pet spomenika prirode prema staroj kategorizaciji zaštićenih područja, zaštićena stabla (Gigantske lipe u Ivančevu – Tilia grandifolia L.) čija se starost procjenjuje na 350 godina, zatim zaštićeno tresetno područje na planini Zvijezda veličine tresetišta 10 ha, Pećina Ponikva, kao geomorfološki, hidrološki, arheološki i speleološki  vrijedan lokalitet, izvor rijeke Stavnje te vodopad na rijeci Oćevijci.

– Na području planine Zvijezde, postoji nekoliko formacija nekropola stećaka na lokalitetima Vidak i Studenac, zatim mnoštvo geomorfoloških oblika ponikava, špilja, kanjona, kao i vrijedni lokaliteti kulturno-historijskog naslijeđa, oćevijskih majdana – kovačnica na vodeni pogon sa lokalitetom prirodnih vodopada, te hidro-termalni izvor Oćevijce, kao i izvor u vodozaštitnoj zoni iz koje se vrši vodosnabdijevanje gradskog područja Vareša – kazao je Rudež u razgovoru za Fenu.

Područje Zvijezde veoma je bogato iznimnim  kvalitetom zraka za razvoj zdravstvenog turizma – područje Ponikve i mnogobrojnim vodenim tokovima, rječica Oćevijce, Vijačice, Orlje i mnogih potoka.

Fondacija će u povodu zaštite planine Zvijezda 31. marta u Varešu organizirati i javnu tribinu pod nazivom „Razvojna prilika općine Vareš”.

Fena

Povezane objave

Back to top button